Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:29:45

Poprawka 9, 28

Za: 30 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12