Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dnia 07-04-2016 godz. 12:28:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25