Narzędzia:

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dnia 07-04-2016 godz. 12:37:26

Poprawka 3

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16