Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 17-03-2016 godz. 14:32:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14