Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dnia 17-03-2016 godz. 14:28:54

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14