Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Dnia 17-03-2016 godz. 14:23:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14