Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 17-03-2016 godz. 13:52:46

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23