Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-03-2016 godz. 14:04:31

Poprawka 5

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15