Narzędzia:

Dnia 16-03-2016 godz. 11:12:10

Za: 43 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 29