Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dnia 10-03-2016 godz. 12:01:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11