Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dnia 10-03-2016 godz. 12:00:00

Poprawka 1

Za: 57 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13