Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-03-2016 godz. 12:14:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 11