Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:01:29

Poprawka 88

Za: 25 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17