Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:59:20

Poprawka 84

Za: 75 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17