Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:58:59

Poprawka 83

Za: 22 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18