Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:56:51

Poprawka 78

Za: 25 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19