Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:55:52

Poprawka 76

Za: 25 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18