Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:48:48

Poprawka 60

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15