Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:47:46

Poprawka 58

Za: 75 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 15