Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:44:31

Poprawka 51

Za: 82 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15