Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:44:05

Poprawka 50

Za: 61 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 15