Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:22:26

Poprawka 1

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20