Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:41:16

Poprawka 44

Za: 23 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16