Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej

Dnia 19-02-2016 godz. 10:14:33

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20