Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:31:32

Poprawka 21

Za: 25 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19