Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 19-02-2016 godz. 12:42:59

Poprawka 2

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21