Narzędzia:

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 19-02-2016 godz. 12:38:48

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22