Narzędzia:

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 19-02-2016 godz. 12:35:22

Poprawka 1, 2

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21