Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:32:40

Poprawka 158

Za: 23 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18