Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:29:58

Poprawka 151

Za: 58 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17