Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:29:33

Poprawka 150

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17