Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:23:57

Poprawka 137

Za: 23 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19