Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:23:34

Poprawka 136

Za: 23 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19