Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:25:47

Poprawka 9

Za: 25 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20