Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:18:42

Poprawka 126

Za: 22 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 17