Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:17:49

Poprawka 124

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18