Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:13:27

Poprawka 114

Za: 26 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18