Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:11:39

Poprawka 110

Za: 24 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18