Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:10:16

Poprawka 107

Za: 23 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20