Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:07:56

Poprawka 102

Za: 24 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19