Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 30-01-2016 godz. 15:00:47

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 25 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16