Narzędzia:

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze

Dnia 30-01-2016 godz. 15:15:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12