Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Dnia 30-01-2016 godz. 15:09:11

Poprawka 3

Za: 60 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13