Narzędzia:

Dnia 30-01-2016 godz. 01:00:31

Za: 14 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 38