Narzędzia:

Dnia 28-01-2016 godz. 18:23:17

Za: 28 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7