Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Dnia 31-12-2015 godz. 16:52:11

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 23 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17