Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-12-2015 godz. 16:50:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19