Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:37:39

Poprawka 1

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17