Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-12-2015 godz. 16:35:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18