Narzędzia:

Dnia 30-12-2015 godz. 19:28:07

Za: 9 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 57